Xuyên Qua Cửa

Xuyên Qua Cửa

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,808 Ratings

Xuyên Qua Cửa

Loading...

Xuyên khung Cửa, trần gian ôi ! Huyền ảo
Nào trăng soi, nào suối chảy, mây bay
Nào núi cao, nào biển cả lẫn sông dài
Một tuyệt tác thiên nhiên đầy rực sáng
 
Sau khung cửa, ôi thôi! Nghe mà chán
Nào tiền, tình, ích kỷ lại hơn thua
Nào giả hiền nhân, độn kiếp thầy chùa
Nhưng lòng dạ mang đầy bao độc ác
 
Muốn đè cổ, leo lên đầu kẻ khác
Muốn xưng hùng là chúa tể sơn lâm
Muốn thâu gom tất cả gọn về mình
Ngồi hớn hở trên đau thương nước mắt
 
Khung cửa sổ trung gian phân ngăn cách
Đời trắng, đen hai mặt để mà nhìn
Huyền ảo kia, chỉ thỉnh thoảng lung linh
Bao nhơ nhuốc thì lan đầy khắp chốn.
 
Thủy Điền
07-09-2017

Loading...

keyboard_arrow_up