Vớt Trăng

Vớt Trăng

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 632 Ratings

Vớt Trăng

Trông trăng nhìn thấy người mơ,,,,!
Ngắm trăng cứ đứng thẩn thờ giữa đêm
Uớc gì có được người bên
Cùng chiêm.... giây phút dịu êm, nồng nàn
Hai lăm năm hoa nở- tàn
Phần tư thế kỷ thu vàng đi qua
Trăng nào cũng đứng nhìn xa
Trăng nào cũng thấy người ta hiện gần
Muốn leo lên chót đỉnh bần
Vớ tay níu lấy vầng trăng mang về
Nhưng qua bao lượt trăng thề
Nào ai có được, não nề tràn dâng.
 
Lệ Hoa Trần
12-09-2017

keyboard_arrow_up