Vọng Nghèo

Vọng Nghèo

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,294 Ratings

Vọng Nghèo

Bình minh chuông đỗ, chuông reo

Chó tru, chó hú. Xóm nghèo nghèo thêm

Chiều về chó róng, chó rên

Nhà thờ chuông vọng gần bên liên hồi

Nhức tai, nửa đứng, nửa ngồi

Nhìn ra song cửa mà rơi lệ sầu

Xóm gì không thấy đổi màu

Quanh năm vất vả, tiền hào “Có dư ?”

Làm hoài, làm mãi chẳng thu

Cũng vì tiếng chó hú, tru hằng ngày.

Thủy Điền

13-11-2017

keyboard_arrow_up