Vô Tâm

Vô Tâm

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,549 Ratings

Vô Tâm

Loading...

Bóng ai thấp thoáng bên sông

Vai mang, tay xách, bế bồng con thơ

Trông như cái Lụa bà Tơ

Mấy hôm nghe nói nhỏ to chuyện nhà

Bà hờn, giận Lụa kêu la

Nó buồn, xách giõ bỏ bà ra đi

Chồng con thì chẳng ra gì

Sáng say, chiều sỉn lấy gì khuyên ngăn

Chuyện nhà chẳng hiểu, chẳng màng

Ai vui thì ở, ai phàn thì đi

Tội cho con Lụa xuân thì

Tuổi còn non dại biết đi nơi nào

Lanh quanh trước cổng, sau rào

Láng giềng, thiên hạ xì xào mụ Tơ

Thế mà họ vẫn làm ngơ

Mặc đời chế nhiễu, ơ thờ như không

Con thơ tay bế, tay bồng

Bà Tơ đâu hỡi, Lụa chồng bây đâu?

Thủy Điền

27-06-2017

Loading...

keyboard_arrow_up