thơ tản mạn thủy điền

thơ tản mạn thủy điền - Than Thở Trong Mơ

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,284 Ratings

thơ tản mạn thủy điền

Loading...

Hỏi mây? Mây chẳng trả lời
Hỏi Gió, gió cũng giả vời mặt quây
Bây giờ ta biết hỏi ai
Sao tình ta mãi chua cay thế nầy
Đêm về nệm ấm, chăn dầy
Mà sao cứ rét như ngày mùa đông
Có chồng mà cũng như không
Năm dài tháng rộng long bong một mình
Nói đi sao cứ đứng nhìn
Nói đi sao mãi lặng thinh quây đầu
Giúp ta giải khúc u sầu
Ơn nầy ta sẽ gối đầu trăm năm
Đời ta như ánh trăng rằm
Hết tròn lại khuyết héo mòn thân côi
Mây ơi ! Gió hỡi, mây ơi
Mi là bạn quí một đời bên ta
Thế mà cũng chẳng thiết tha
Thế mà cũng chẳng nói ra điều gì.
 
Thủy Điền
23-05-2017

Loading...

keyboard_arrow_up