ngày ấy tháng tư

ngày ấy tháng tư - Ngày ấy Tháng Tư

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,211 Ratings

ngày ấy tháng tư

Loading...

1-
Ngày tháng tư em mặc áo tang
Đứng tựa cửa nhìn về biển cả
Thương anh lắm những ngày vất vả
Vượt trùng dương tìm ánh tự do
 
2-
 
Ngày tháng tư nhìn xuyên cửa sổ
Trông anh về từng phút, từng giây
Có thấy đâu ! Mấy chục năm dài
Nơi quê cũ sáng, chiều vò võ
 
3-
 
Chim hỡi chim, rằng mi còn nhớ
Người xưa đi có hẹn ngày về?
Ta chẳng biết, quên rồi chim nhỉ
Chỉ nhớ rằng ngày ấy tháng tư.
 
Thủy Điền
 
30-04-2017

Loading...

keyboard_arrow_up