Tầng hầm

Loading… “Đưa tao bịch snack đây.” Tommy cất tiếng dọa nạt “Tớ không có ,” Tôi trả lời. “Thế thì kẹo dẻo.” Cậu ta nói, không cho tôi cơ hội van xin. “Tớ cũng không có!” Tôi đáp. Loading… “Mày biết như thế nghĩa là… Read More

Tín Hiệu

Loading… 36 triệu 400 ngàn. Đó là con số dự đoán những nền văn minh tồn tại trong thiên hà của chúng ta, theo như phép tính nổi tiếng của Drake. Suốt 78 năm nay, chúng ta đã phát đi mọi thứ về mình –… Read More