“Tam chủng thần khí”: Ba báu vật thần thánh sẽ được trao cho tân Nhật hoàng khi lên ngôi

“Tam chủng thần khí”: Ba báu vật thần thánh sẽ được trao cho tân Nhật hoàng khi lên ngôi

Loading… Tương truyền, theo thần thoại Nhật Bản, ba báu vật kể trên được nữ thần mặt trời Amaterasu truyền lại cho cháu mình là Ninigi-no-Mikoto, khi bà cử ông xuống trần gian gieo hạt trồng lúa. Sau này, Ninigi-no-Mikoto tiếp tục truyền lại báu vật cho chắt… Read More