Ta còn rất trẻ

Ta còn rất trẻ

Loading… Chỉ là hai anh em biết cuộc đời có nhiều nát tan, như sỏi đá lẫn với vàng thau, nếu ta không cương quyết giữ lấy những quyết định của niềm vui, thì hạnh phúc biết nơi đâu mà đến tìm!? *** Tôi ngồi… Read More