Xôn xao chuyện SV Kiến trúc bị tố lấy ảnh thật trên mạng chỉnh sửa thành bản vẽ, nhận là tác giả rồi đặt caption “so deep” trên Instagram

Xôn xao chuyện SV Kiến trúc bị tố lấy ảnh thật trên mạng chỉnh sửa thành bản vẽ, nhận là tác giả rồi đặt caption “so deep” trên Instagram

Loading… “Sống ảo” có rất nhiều level mà trong đó, dùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh hóa ra lại là level bình thường nhất, thậm chí có phần lỗi mốt. Bởi hiện tại, nhiều người còn “sống ảo” bằng vô số cách rất khác… Read More