Tiếng Sáo Chiều

Tiếng Sáo Chiều

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,230 Ratings

Tiếng Sáo Chiều

Loading...

Tiếng sáo chiều dội vang sông Vàm cỏ

Gợi, chạnh lòng cô gái Thủ thừa xưa

Tình cách sông thấp thoáng những rặng dừa*

Không gian ngắn mà cả đời chẳng đến

Ngày xưa ấy anh cùng trâu trên bến

Em gội đầu ngồi ngóng, chiếc cầu tre

Hoàng hôn về nghe tiếng sáo tò te

Muốn lướt nhẹ chiếc xuồng sang bên ấy

Nhưng chẳng biết, cứ sao lòng ngài ngại

Trâu về chuồng, em cũng xếp gàu theo

Đêm trăng lên, nhìn nước, chiếc xuồng chèo

Thầm chợt nhớ bên kia bờ Vàm cỏ

Đời cách xa- dần mỗi người mỗi ngõ

Ngày quây về em đứng tựa dừa xưa

Nghe lũ thơ đầm nước nhẩy vui đùa

Lòng nuối tiếc tiếng sáo chiều năm cũ.

*Những bụi dừa nước mọc theo sông

Lệ Hoa Trần

Loading...

keyboard_arrow_up