Thao Thức “Tình Thiên Thu “

Thao Thức “Tình Thiên Thu “

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,814 Ratings

Thao Thức “Tình Thiên Thu “

Loading...

Đêm trở trăn giấc ngủ
Nhớ hình bóng, ngày xưa
Rồi bỗng dưng lệ ứa
Dòng nước mắt chảy dài
 
Thương thương. Ôi ngày ấy
Chẳng biết cớ gì đâu
Gieo bao nỗi u sầu
Chia tình đôi, ngăn cách
 
Người phương trời xa lắc
Biền biệt chốn sơn khê
Chẳng lời hứa, hẹn thề
Ngày quây về chốn cũ
 
Cô đơn buồn ủ rủ
Khóc mòn mõi đêm thâu
Âm thầm bên kỷ…dấu
Thao thức “Tình Thiên thu”.
 
Thủy Điền
 
25-07-2017

Loading...

keyboard_arrow_up