Thà Như Giọt Mưa

Thà Như Giọt Mưa

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 1,955 Ratings

Thà Như Giọt Mưa

Loading...

Vậy, mà chúng hồn nhiên vô kể

Sống an nhàn bao đời, bao kiếp

Tuy, so đo có phần thua thiệt

Nhưng còn hơn cám dổ, sa hoa

Khi ở nhà. Còn biết mẹ,..... cha

Ra xã hội. Biết ..... trên, người dưới

Mở mồm to chưa hề lẹo lưỡi

Lòng nhân từ, chẳng biết hờn câm

Thời văn minh lắm học, uyên thâm

Mang chiếc áo con nhà phú quí

Tay xòe tay, nói toàn bạc tỷ

Làm những điều táng tận lương tâm.

Thủy Điền

19-11-2017

Loading...

keyboard_arrow_up