Tag: xau chuoi trong tam honHome » Tag: xau chuoi trong tam hon

Xâu chuỗi trong tâm hồn

By Truyen Hay Moi Ngay

  Có một ngôi chùa, nhân vì thờ một xâu chuỗi Phật Tổ từng đeo mà nổi tiếng. Nơi thờ phụng sợi chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết. *** 7 người đệ tử đều rất có ngộ tính, thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp. Không ngờ, xâu chuỗi đột nhiên biến mất. Thầy trụ trì bèn hỏi 7 đệ tử: 'Các ngươi ai đã lấy xâu chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng không trách tội.' Các đệ tử đều lắc đầu. 7 ngày trôi qua, xâu chuỗi vẫn không được trả về. Thầy trụ trì lại nói: 'Chỉ cần ai đó thừa nhận, xâu chuỗi sẽ thuộc về người đó.' Lại trải qua 7 ngày, vẫn không ai thừa nhận. Thầy trụ trì rất thất vọng: 'Ngày mai các người hãy rời khỏi chùa xuống núi hết đi, riêng kẻ đã lấy xâu chuỗi ta cho phép ở lại đây.' Qua ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài, nhẹ nhàng ra đi. Chỉ có một người ở lại. Thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại : – Xâu chuỗi đâu ? – Con không lấy.

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up