Viết Về Những Người Bạn Thân của Phi Đoàn 524 Thiên Lôi

Viết Về Những Người Bạn Thân của Phi Đoàn 524 Thiên Lôi

Từ ngày quen các anh trong lễ hội Tổ Quốc và Không Gian do Không Quân tổ chức, những đêm sau chuyến bay hay những lần được biệt phái về, trừ các anh đã có gia đình, còn lại những anh độc thân của phi đoàn 524, phòng khách nhà em luôn ầm vang tiếng cười vui vẻ, không đủ chỗ cho các anh ngồi bên những dĩa trái cây hấp dẫn mà các anh thay phiên nhau mang đến.. Một lần có phi vụ đặc biệt, bốn người các anh lâm vào không chiến với bọn Tàu hay Liên Xô (dẫn đầu là chiếc số 1 với Bùi Gia Định 'biệt hiệu là Định lắt ', chiếc số 2 với Nguyễn Văn Dọng 'biệt hiệu là mộ địa', chiếc thứ 3 với Ngô Đức Cửu 'biệt hiệu Cửu chà', chiếc thứ tư với Nguyễn Đình Toàn 'biệt hiệu Toàn đờn'). Sáng đó, em lên sân ...
- Xem chi tiết.

top