TRÊN ĐỜI, CÔNG BẰNG NHẤT KHÔNG GÌ QUA ĐƯỢC NHÂN QUẢ

TRÊN ĐỜI, CÔNG BẰNG NHẤT KHÔNG GÌ QUA ĐƯỢC NHÂN QUẢ

Thân làm chuyện tốt, miệng nới lời tốt, tâm tồn thiện niệm, đó chính là “tam hảo”. “Tam hảo” này sẽ giúp chúng ta quyết định con đường nên đi khi gặp ngã rẽ giữa tốt và xấu, thiện và ác. Vì thiện ác hữu báo, không phải không báo, mà là chưa báo. Con người có ba thứ rất quan trọng: Thân thể, có thể làm chuyện tốt hoặc chuyện xấu; Miệng, có thể nói lời hữu ích hoặc xằng bậy; Tâm, có thể sinh thiện niệm hoặc tà niệm. Ví như cũng là nắm đấm, ta đánh người một quyền là xấu; Nhưng người đấm lưng cho ta lại là việc tốt. Còn như nói về tiền, có tiền sạch, cũng có tiền tài bất chính. Cổ nhân từng giảng, không được tạo ác nghiệp; Thiện nghiệp mới có thể giúp người lên thiên đường, tạo ác nghiệp ...
- Xem chi tiết.

top