Tag: tieng vong buonHome » Tag: tieng vong buon

Tiếng Vọng Buồn

By Truyen Hay Moi Ngay

Buồn buồn, tiếng vọng buồn buồn Như mưa trên mái nhỏ từng giọt rơi Buồn buồn từ cõi lòng tôi Giữa đêm thao thức rã rời tâm can Buồn người hai tiếng thở than Hôm qua bằng hữu, ngày sang khác lòng Buồn tình người đã bội vong Biết mình chẳng biết người đang vì mình Buồn đời chỉ biết lặng thinh Ngồi nhìn mái lá lung linh hạt ngà Rơi…rơi từng giọt mưa sa Như đôi má nhỏ là đà điểm sương. Lệ Hoa Trần 21-11-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up