Tiếc Nuối

Tiếc Nuối

Thương người thì thương thật Muốn kết bạn trăm năm Dù đói no, lạnh ấm Đây vẫn vẹn một lòng Nhưng người như tuyết đông Lạnh lùng tình trao gởi Suốt bao mùa lá rơi Cứ vẫn mãi đợi chờ Giờ em về bên nớ Đứng bên bờ trông theo Nước xua đẩy mái chèo Mà cõi lòng tiếc nuối Lệ Hoa Trần 30-06-2017 ...
- Xem chi tiết.

top