TIỆC ĐỜI VUI MẤY RỒI CŨNG TÀN, ĐỊA NGỤC HAY CỰC LẠC LÀ HAI LỰA CHỌN

TIỆC ĐỜI VUI MẤY RỒI CŨNG TÀN, ĐỊA NGỤC HAY CỰC LẠC LÀ HAI LỰA CHỌN

Con người vốn đã được định nằm trong vòng tròn của sinh, lão, bệnh tử và luân hồi, cho dù trong kiếp trần có hưởng phú quý giàu sang đến mấy rồi cũng không thể nào trường thọ, đó đã là quy luật tự nhiên. Có câu “kiếp người ngắn ngủi chẳng tày gang”, ý muốn so sánh với thời gian vô tận của vũ trụ. Con người giỏi lắm sống thọ trăm tuổi, còn cổ xưa có câu “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, ám chỉ giới hạn tuổi thọ quá ngắn ngủi của kiếp người. Cho dù khi làm người, sinh ra trong nhung lụa được phụ mẫu nâng niu chiều chuộng đến mấy, lớn lên thành danh và hưởng phú quý giàu sang tiệc tùng linh đình, con người vẫn không thể hưởng thụ những thứ xa hoa đó mãi được. Vào triều nhà Minh có một ...
- Xem chi tiết.

top