Thà Như Giọt Mưa

Thà Như Giọt Mưa

Vậy, mà chúng hồn nhiên vô kể Sống an nhàn bao đời, bao kiếp Tuy, so đo có phần thua thiệt Nhưng còn hơn cám dổ, sa hoa Khi ở nhà. Còn biết mẹ,..... cha Ra xã hội. Biết ..... trên, người dưới Mở mồm to chưa hề lẹo lưỡi Lòng nhân từ, chẳng biết hờn câm Thời văn minh lắm học, uyên thâm Mang chiếc áo con nhà phú quí Tay xòe tay, nói toàn bạc tỷ Làm những điều táng tận lương tâm. Thủy Điền 19-11-2017 ...
- Xem chi tiết.

top