Tạm biệt em, Đà Lạt

Tạm biệt em, Đà Lạt

Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó, chẳng ai biết đã chấm hết hay chưa. *** 1. 10:00 pm, xe khởi hành. 'Mày mang chi nhiều đồ dữ?' – Linh hỏi 'Tao còn tính lấy thêm mà hết chỗ chứa. Còn mày, sao xách cái balo chút xíu vậy, chắc đựng được hai cái sịp' 'Tao mới đi chơi với bạn về, trễ quá nên gom bừa mấy thứ, xong đón bus tới luôn. Tao mà qua không kịp là mày tự đi rồi đó' 'Lên trển lạnh với mưa nữa, đừng có mượn đồ tao nghe chưa' 'Yên tâm, tao mặc tiết kiệm lắm chứ méo như mày. Ê, mày có mang khăn len hả, đưa mượn coi' 'Chi ba' 'Đưa mượn' 'Nè' 'Mày mới mua hả' 'Tao mượn thằng bạn' 'Đẹp quá, cho tao đi, mày về nói với nó lỡ làm mất' – Linh choàng khăn quanh cổ, kéo mép viền lên che ...
- Xem chi tiết.

top