Suy Ngẫm

Suy Ngẫm

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay Rồi ngẫm suy trọn cả cuộc đời nầy Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế Để con người cứ mãi nhận đắng cay. Thủy Điền 22-11-2017 ...
- Xem chi tiết.

top