Tag: su thau hieuHome » Tag: su thau hieu

SỰ THẤU HIỂU

By Truyen Hay Moi Ngay

Tôi kể cho các bạn một câu chuyện về “Người đánh cá giỏi nhất” Ngày xửa ngày xưa, ở một làng chài xa xôi, người dân đã tổ chức một cuộc đua xem ai bắt được nhiều cá nhất. Trong hàng tuần liền, họ chỉ chuyên tâm vào việc bắt được càng nhiều cá càng tốt. Một người đánh cá trung bình sẽ bắt được khoảng bốn đến năm con một ngày. Một dân chài giỏi sẽ bắt được mười con một ngày. Có một người rất đặc biệt, hắn bắt được năm mươi, sáu mươi con cá một ngày. Đúng là không thể tin! Tất cả những dân chài khác rất ghen tị với hắn. Họ cố gắng bắt chước những kỹ thuật đánh cá của hắn. Họ mua cần câu giống hắn, sử dụng đúng loại mồi câu mà hắn dùng. Nhưng không dân chài nào có thể bắt được nhiều hơn mười con cá một ngày. Cuối cùng khi tất cả đều bỏ cuộc, họ tới hỏi người đánh cá kia về bí quyết thành công của hắn. Người đánh cá trả lời: “Tôi đã cố gắng nghĩ như cá, trong khi mọi người luôn nghĩ mình là người đánh cá”. Hắn tiếp tục: “Những người khác sẽ mua cần câu tốt hơn, hay chuẩn bị mồi tốt hơn.

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up