Sinh viên tình nguyện

Sinh viên tình nguyện

Riêng tặng những bạn sinh viên đã, đang và sẽ làm tình nguyện! *** Tiêu đề của bài viết cũng là nội dung mà tôi đang kể với các bạn đây. Có thể các bạn sinh viên tình nguyện đọc xong sẽ bảo rằng tôi đang nói xấu, đang truyền bá tư tưởng sai lệch. Không phải đâu, bởi bản thân tôi cũng là sinh viên tình nguyện. Cũng mặc áo xanh đi tiếp sức mùa thi những ngày đầu tháng bảy vừa rồi đấy. Và nói thêm là tôi cũng không phải hạng thiếu đạo đức, thiếu kỷ luật bị khiển trách rồi hai mặt, thậm chí tôi tự đánh giá được là mình đã làm rất tốt những gì mà một tình nguyện viên phải làm. Các bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng tại sao lại nhiều người ghét, nhiều người kỳ thị sinh viên tình nguyện chúng ...
- Xem chi tiết.

top