SAO NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN TÔI

SAO NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN TÔI

Sao người không gọi tên tôi Bằng tia lửa mắt Bằng đôi ngọn lòng? Bằng âm vực những đời sông Hay muôn lá đắng-phiêu bồng kiếp mây? Bằng giông bão cuả bàn tay Bằng muôn vía cỏ hồn cây gió ngàn? Bằng lệ chát những cung đàn Bằng đêm côi cút đèn tàn bóng đau? Sao người cứ gọi tên nhau Bằng bờ môi thắm lợt màu thủy ngân? TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG ...
- Xem chi tiết.

top