SANH KHÔNG MANG ĐẾN, CHẾT KHÔNG MANG THEO, BẬN TÂM VIỆC GÌ?

SANH KHÔNG MANG ĐẾN, CHẾT KHÔNG MANG THEO, BẬN TÂM VIỆC GÌ?

Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy, Túi đời như mây bay. “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước để đo lòng người”. Nhưng hãy lấy tiền ra đo, một số lòng người đo được bằng tiền. Nhiều người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng có thể thay đổi trước vài ba tỷ. Nhưng cũng có kẻ trước tiền bạc không hề gục ngã, vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình. Tiền bạc là chủ đề rất khó, nên các bạn trẻ cần chuẩn bị một thái độ ứng xử phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được mục tiêu của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình, khiến mình khổ miết. Rồi lúc chết đi, mới giở nắp quan tài thều thào nói lời cuối, ...
- Xem chi tiết.

top