PHẢI NÓI

PHẢI NÓI

... Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ? ... Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều, ... Anh biết rồi, em đã nói em yêu; ... Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ? - Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng; Không tỏ hay, yêu mến cũng là không. Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch. Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích. Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài. Sự thật ngày nay, không thật đến ngày mai... Thì ân ái có bao giờ lại cũ? Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ , Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần; Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân, Đem chim bướm thả trong vườn tình ái. Em phải nói, phải nói và phải nói Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày Bằng nét ...
- Xem chi tiết.

top