Những Ngày Còn Lại

Những Ngày Còn Lại

Sáng tựa trước hàng ba Tay cầm điếu thuốc lá Miệng hớp nước trà ngon Ngồi lắng tiếng chim ca Trưa nghe tiếng bà nhà Cơm trưa đà có sẵn Vừa xơi, vừa tâm sự Chuyện đây, đó gần xa Đêm nằm nghe rỉ ra Bản nhạc vàng ngân nga Giọng ai ngày xưa đó Nhớ về khoảng ngày qua. Thủy Điền 06-07-2017 ...
- Xem chi tiết.

top