Người Về

Người Về

Mai em về nhá anh Nhớ ra sân….đón rước Đừng để em cô bước Sài gòn, lạ, phố đông Mai em về thăm chồng Chắc là vui mừng lắm Sau tháng ngày xa xăm Ta sẽ được đoàn viên Hay nghe tiếng trách phiền Em là người vong phụ Tham danh vọng, cầu mưu Xa chồng đi vô tận Mai em về chấp nhận Dù tiếng oán hờn, xưa Dù mi anh lệ ứa Là cũng đã vui rồi Vì trở lại chốn nơi Khoảng đời em trao gởi. Lệ Hoa Trần 04-08-2017 ...
- Xem chi tiết.

top