Tag: nguoi nhan hau at co phuc dayHome » Tag: nguoi nhan hau at co phuc day

NGƯỜI NHÂN HẬU ẮT CÓ PHÚC DÀY

By Truyen Hay Moi Ngay

Mọi người thường khuyên nhủ nhau rằng làm người thì phải nhân hậu, nhưng như thế nào mới có được coi là một người nhân hậu? Sự nhân hậu như dòng chảy ngầm dưới đáy sâu của lòng sông. Nó rất mạnh mẽ nhưng trên bề mặt lại vô cùng yên ả, không hề nổi sóng ào ạt. Sự nhân hậu của một người có thể tạo nên nhân cách của người đó, cũng là thể hiện của tâm thái cao quý. Người nhân hậu là người không chiếm lợi của người khác Bào Thúc Nha thời Xuân Thu trước sau không hề chiếm lợi của người khác. Ông đối đãi với người khác rất nhân hậu. Khi ấy ông cùng làm ăn buôn bán với Quản Trọng. Nhưng Quản Trọng luôn lấy phần hơn về mình. Người nhà nhắc nhở Thúc Nha nhưng ông không chỉ không so đo tính toán mà còn nói rằng: “Quản Trọng gia cảnh khó khăn hơn ta nên cần thông cảm cho hoàn cảnh của ông ấy”. Điều này khiến tôi nhớ lại cha mình. Ông thường ghi lại số tiền mừng đám hiếu đám hỷ của họ hàng bè bạn. Ví như khi chị gái tôi xuất giá người nhà mừng phong bì bao nhiêu tiền, ông đều ghi lạ

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up