Người Buồn. Thử Hỏi ? Thơ Nào Có Vui

Người Buồn. Thử Hỏi ? Thơ Nào Có Vui

Kính Tặng NT Tịnh Đàm Mới quen, nhưng có chút tình Đọc thơ “ Có lẽ “ Bạn mình chẳng vui Luôn mang tâm sự, bùi ngùi Bao năm dùi dập cuộc đời đắng cay Nào đời- tình lẫn cả hai Đuỗi đeo, đeo đuỗi năm dài không buông Nhìn anh gương mặt nét buồn Thơ anh như lệ đang tuôn má gầy Nhớ thời trai trẻ, trẻ trai Cũng như anh đó, nhớ hoài ngàn năm Cũng lênh đênh, cũng thăng trầm Mà thành Thi sỹ giống anh. Không ngờ Nhờ văn, nhờ bút, nhờ thơ Nên lòng tỏa bớt nỗi đau năm nào Nhìn anh, nghĩ trước, suy sau Người buồn, thử hỏi thơ sao không buồn. Thủy Điền 11-06-2017 ...
- Xem chi tiết.

top