Tag: ngua hoangHome » Tag: ngua hoang

Ngựa Hoang

By Truyen Hay Moi Ngay

Mấy ai mà thích xa nhà Có ai lại muốn mình là bội vong ? Cũng vì cái buổi long đong Nên đành làm kẻ lưu vong xứ người Mấy ai mà chẳng thích cười Hân hoan hớn hở cho đời thêm vui ? Nhưng trời cứ mãi mưa rơi Môi nào hé nở nụ tươi được nào Bao năm sống giữa lao xao Xác nơi xứ lạ, hồn cào cố hương Như đàn Ngựa hí xa chuồng Muốn quây về tổ quảng đường còn Xa. Thủy Điền 14-11-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up