Nghe Mà Ớn

Nghe Mà Ớn

Già rồi. Tóc trắng như mây, như quày chuối lá trên cây chín mùi. Quảng đời còn ít nữa thôi, là ai cũng phải xa rời thế gian. Thủy Điền 25-09-2017 ...
- Xem chi tiết.

top