Nàng Thơ

Nàng Thơ

Từ ngày anh yêu thơ Tình chia còn phân nửa Những gì anh đã hứa Giờ theo hai nhánh sông Thơ anh chảy thành dòng Mi tôi dần đẫm lệ Đêm tôi nằm ngóng trông Anh mãi mê chiếc ghế Ngày xưa anh hay kể Đời nầy chỉ có tôi Nàng, nàng dù một khối Anh vẫn luôn một đời Giờ nàng thơ bổng tới Anh lạnh lùng chia đôi. Lệ Hoa Trần 09-08-2017 ...
- Xem chi tiết.

top