Tag: mot nguoi ma toi khong quenHome » Tag: mot nguoi ma toi khong quen

Một Người Mà Tôi Không Quen

By Truyen Hay Moi Ngay

Có một người mà tôi không quen Cứ rỉ rả qua dòng thơ nhỏ Như muốn nói, ……. dường như thố lộ Những điều gì “Ngôn ngữ Văn chương “ Tiếc rằng tôi là hạng bình thường Không thấu hiểu những lời hoa mỹ Bao đêm qua tôi nằm suy nghĩ Sao lạ kỳ chẳng nói toẹt ra Có một người . Có lẽ tận xa Không quen biết, chưa lần quen biết Không biết trêu, hay lời nói thật Nghe ngậm ngùi, cũng thấy đáng thương Thật lòng tôi chẳng hạng vỡ thường Chỉ nghe đó, để yên nơi đó Làm sao hiểu chuyện tình mây gió Chỉ buồn giùm hai chữ „ Nợ duyên „ Thủy Điền 07-08-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up