Lý Trầu Cau

Lý Trầu Cau

Hò…. hơ Giếng sâu rọi bóng má hồng Con nay đến tuổi lấy chồng mẹ ơi Hò…. hơ Hàng cau anh nở trắng ngời Vườn trầu xanh lá, cậy người đi anh Hò…. hơ Anh xem tháng tốt, ngày lành Thưa cùng cha mẹ Trầu xanh, cau dầy Sang bên thưa mẹ, cùng thầy Cưới em làm vợ em nầy chịu không? Hò…. hơ Em nay đã lớn, sẵn lòng Trầu xanh, Cau trắng vợ chồng nên duyên. Thủy Điền 09-11-2017 ...
- Xem chi tiết.

top