Lời hồi đáp muộn màng

Lời hồi đáp muộn màng

Yêu không phải có định nghĩa là xuất phát từ cả hai, Có những tình yêu chỉ từ một phía, không thể nào quên được, dù chỉ một giây. *** Thế giới xung quanh tôi nhỏ bé và chật hẹp, quay vòng gọn ghẽ chỉ có hai thứ: gia đình và anh. Gia đình cũng thật nhỏ bé, chỉ có mẹ một tay nuôi tôi lớn, trước giờ chưa hề nhắc đến chữ: 'Cha' huống hồ gì mà biết mặt. Mơ hồ trong trí óc tôi, 'cha' là điều gì đó thiêng liêng lắm! Con bé bốn tuổi mè nheo bên chân mẹ hỏi: 'Sao con không có ba?' mà tôi đâu hề biết, nó khắc vào tim mẹ mỗi nhát dao đau điếng chết lặng. Tôi là đứa trẻ trong vòng 'luật pháp cho phép', nhưng rồi, vì đứa con ngoài vòng giá thú kia, cha đã li hôn với mẹ. Đó là tất cả những gì tôi ...
- Xem chi tiết.

top