Lệ Buồn Trong Đêm

Lệ Buồn Trong Đêm

Sao cơn mưa không dứt Cứ lách tách bên thềm Sao không vươn ánh nắng Cho ngày xinh dậy thêm Sao em tôi mãi khóc Thao thức suốt canh trường Hãy cười lên đi nhé Cho tình còn dễ thương Anh đi xa ngàn dặm Biền biệt chốn sơn khê Phố buồn em cô lẻ Hỏi? Lệ nào không rơi. Thủy Điền 05- 08-2017 ...
- Xem chi tiết.

top