KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

Bâng khuâng cởi cúc áo chiều Sương mơn nụ nhớ hồn khều gai quên Nổi chìm chuyện của lênh đênh Tình xa lạc phận chờ duyên ích gì Bình minh vỗ cánh bay đi Cõng tia nắng ốm tìm về cỏ xanh Dựng bia tạc mộng không thành Hát ru đá sỏi vây quanh chỗ nằm Nghiêng lòng yêu suốt trăm năm Rót thương vào giếng tình câm cuối trời Bốn mùa mài một nét môi Hoàng hôn đất lỡ vùi nơi gối sầu. LƯU XÔNG PHA ...
- Xem chi tiết.

top