Khóc Tình Mùa Ly Loạn

Khóc Tình Mùa Ly Loạn

Anh chắc rằng đi chẳng trở về Thế mà cũng phải bước thân chinh Bỏ em ở lại, ….trời thương nhớ Quê nhà cô lẻ, kẻ sơn khê Anh biết ngày mai dẫu trở về Còn chăng là nửa của đời ta Hai tay ghỳ chặt đôi nạng gỗ Chiếc hòm có thể, phủ cờ, hoa Em sẽ kề bên lệ chảy nhòa “Khóc tình” Ly loạn đã chia xa . Thủy Điền 06-11-2017 ...
- Xem chi tiết.

top