HÔM ẤY PHẢI CHI...

HÔM ẤY PHẢI CHI...

phải chi hôm ấy phải chi cội không sót đóa từ bi hiên nhà gió không dằn dỗi quét qua nào rơi cánh khóc lìa xa ngỡ ngàng phải chi hôm ấy lá vàng đừng lên đò buổi sang ngang để buồn mắt thu dòng lệ mưa tuôn nào mùa lũ thác cuộn nguồn đầu non phải chi chậm chút gót son hoài rằm mười sáu trăng tròn rưới đêm ủ ngoan mộng gối nguyệt mềm nào nhân gian nỡ bắt đền bể dâu phải chi bông trổ sầu đâu cứ hồn nhiên đổ con rầu trắng sân cho không gian nhuốm bâng khuâng nào cay nghiệt tháng ngày trần ai đau phải chi chẳng có xưa sau và ta chẳng phải lòng nhau cớ gì ôm vào mơ giấc cố tri sợ lo trời khép chân mi chối từ phải chi hôm ấy đừng ừ mình yêu nhau nhé bây chừ mây ...
- Xem chi tiết.

top