Dường Như Ta Đang Yêu

Dường Như Ta Đang Yêu

Ngay đêm đi lễ chùa về hơn một giờ sáng, mệt. Lẽ ra Tân phải đi ngủ vội. Nhưng chàng cứ ngồi và thức trắng cho đến sáng. Bên ly Cà phê và điếu thuốc chàng suy nghĩ mãi và tự hỏi? Không lẽ mình yêu Vân rồi sao ta. Dường như là như vậy. Bấy lâu nay chàng cứng rắn, tự khắc khe với lòng mình là dù bắt cứ trường hợp nào cũng phải lựa lời từ chối, thời gian dành cho việc học trước cái đã, sau đó muốn tính chuyện gì thì hãy tính. Chuyện tình yêu xen lẫn vào lúc nầy chẳng biết việc học đến bao giờ mới kết thúc. Nói thì nói vậy, mèo nào thấy mỡ chẳng ham. Tình cờ trong một đêm lễ chùa, khi nhà Sư yêu cầu Tân và Vân làm hai hướng dẫn viên cho khách từ xa đến. Trong nửa thật, nửa đùa chàng vô ý ...
- Xem chi tiết.

top