Dường Như Ta Đã…..!

Dường Như Ta Đã…..!

Hết chợ, tới cơm Hết cơm, tới chợ Hết thơ, đến phú Hết phú, đến thơ Hết giấy, đến mực Hết mực, đến giấy Dường như ta sống trên mây Lững lơ không biết, không hay đó chàng Ừ…. ừ, ngày lại, đêm sang Hình như ta đã lang thang giữa trời Đi tìm trăm thú, ngàn vui Làm thơ tặng bạn, biếu đời gần xa Hết tình, rồi lại đến hoa Hết mây, đến gió. Chuyện ta, chuyện người Lang thang ta dạo khắp trời Gần như ta đã là người trên mây Thủy Điền 12-11-2017 ...
- Xem chi tiết.

top