Đời Vũ Nữ

Đời Vũ Nữ

Đời Vũ nữ thân trần như: Con Nhọng Đêm đợi chờ từng chiếc lá vàng rơi Có thu đâu mà mãi ngóng đứng, ngồi Cảnh bạc bẽo cứ hiện dần trước mắt Đời Vũ nữ khi ngọn đèn vừa tắt Là thấy lòng lạnh lẽo với cô đơn Chỉ còn chăng là một bóng đêm buồn Đang vây hảm vòng nước hoa, son phấn Đời Vũ nữ. Ôi! Sao nghe buồn chán Chỉ vui cười trong khoảng khắc rượu dâng Còn bấy nhiêu là cái máy cỡi trần Người vừa đến, vội đi không luyến tiếc. Thủy Điền 03-09-2017 ...
- Xem chi tiết.

top