Đời quá ngắn để vừa sống vừa run

Đời quá ngắn để vừa sống vừa run

Tôi không thích nhiều thứ được gọi là truyền thống ở Việt Nam. *** Một câu nói phổ biến trong đám cưới ở Việt Nam, nhà gái thường nhã nhặn: 'Con gái tôi có lớn mà chưa có khôn, nay về làm dâu ông bà, chúng tôi mong được ông bà dạy dỗ, chỉ bảo thêm cho cháu.' Còn nhà trai thì: 'Hôm nay ngày lành tháng tốt...' Đành rằng đấy là lễ nghĩa, xã giao hình thức nhưng tôi cảm thấy phát ốm, cứ như bị dị ứng toàn thân với những kiểu câu chữ khúm núm được nói bởi hàng triệu lần, bởi hàng triệu những cái miệng khác nhau. Trước hết, những người kết hôn là những người trưởng thành, có khả năng nhận thức xã hội, độc lập về suy nghĩ, ứng xử, kinh tế... Còn nếu chưa làm được những việc ấy thì đừng vội ...
- Xem chi tiết.

top