Đàn ông và gái khôn

Đàn ông và gái khôn

Ngày xưa, việc dựng vợ, gả chồng thường do mai mối, hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, người con gái có khi còn không biết người chồng của mình trước khi cưới là ai. Và, khi người con gái 'khôn', lấy phải người chồng 'dại', thì người đời nhìn vào sẽ tiếc thay cho người con gái ấy không may gặp phải người chồng không ra gì. Bởi thế mà người xưa có câu: Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại/Tiếc bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhưng thời đó đã xa rồi, thời nay con gái khôn chẳng bao giờ lấy phải chồng dại. *** Bất kể một người con gái nào để trở thành một gái khôn thì họ phải trải qua một quá trình cố gắng, nổ lực để hoàn thiện bản thân mình, từ ngoại hình cho đến trí tuệ, tâm hồn và khi ...
- Xem chi tiết.

top