Tag: cung vi yeuHome » Tag: cung vi yeu

Cũng Vì Yêu

By Truyen Hay Moi Ngay

Giận, rồi thương thương, rồi giận vậy mà cũng đã mười mấy năm trường mệt lã tấm thân. Giận, rồi yêu yêu, rồi giận loanh quanh, luẩn quẩn đã sáu mặt con vuông tròn, khôn lớn To, cao chần ngần có nơi, có chốn có bạn, có bầu rời xa thân mẫu tự lập lấy thân. Thương càng thương giận hết giận tuy, tình lận đận nhưng chàng vẫn…. nhẫn vẹn… thiếp trăm năm. Lệ Hoa Trần 20-09-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up