Tag: con ran va thuong nhanHome » Tag: con ran va thuong nhan

CON RẮN VÀ THƯƠNG NHÂN

By Truyen Hay Moi Ngay

Có một con rắn băng qua đường và bị một chiếc xe cán trúng đuôi. Con rắn quằn quại với vết thương và cầu cứu sự giúp đỡ của người qua đường. Con rắn gặp một người nông dân và xin ông giúp đỡ, nhưng người nông dân nói 'Ta chẳng dại gì mà cứu mi, nọc độc của mi đã hại chết bao nhiều người. Ác giả ác báo, số phận mi cứ để ông trời định đoạt đi.” Và ông bỏ đi. Con rắn vô cùng thất vọng và cho rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Vừa lúc đó, có một người thương nhân cưỡi xe ngựa ngang qua. Nó cũng cầu xin ông ta cứu nó. Nhưng người thương gia cũng trả lời con rắn như bác nông dân. Tuy nhiên, con rắn lại nghĩ rằng ông là một thương nhân, thì nó có thể đem lợi lộc ra đổi để cứu được tính mạng của mình. Nghĩ vậy nên con rắn nói 'Món hời trước mắt mà ông lại bỏ qua, thế sao gọi là thương nhân?” Người thương gia vô cùng ngạc nhiên. Thì con rắn liền nói 'Tôi đã ra nông nỗi này thì mong gì được sống. Chỉ tiếc tấm da này, không làm được lợi cho ai.” Người thương nhân nói 'Tấm da của mi

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up