Chút Bi Quan

Chút Bi Quan

Sáng mai thức dậy mình còn sống Thế là còn nặng nợ thế gian Nghĩa là còn hưởng thú an nhàn Còn phải trải những ngày gian khổ Nếu ngày mai nằm yên một chỗ Không biết gì đôi mắt lặng im Chẳng còn nghe nhịp đập con tim Là đã trả xong đời và nợ Ta sẽ biến thành loài cây cỏ Nằm vệ đường nhìn kẻ đi qua Như bao lần cỏ đã nhìn ta Trong những lúc còn trên trần thế. Lệ Hoa Trần 27-10-2017 ...
- Xem chi tiết.

top