Tag: choHome » Tag: cho

Chờ !

By Truyen Hay Moi Ngay

Thuyền ngược, thuyền xuôi, mấy lượt thuyền. Kẻ qua, người lại, gái, thanh niên. Người tôi đâu hỡi ? Mong hoài nhỉ Nắng tắt theo dòng, bóng ngả nghiêng. Thủy Điền 14-09-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up